Share

Rondleidingen, workshops en projecten voor jonger en ouder, creatief en techneut. Doe mee, deel en leer.

STRP SHARE is de bundeling van educatieve en participatieve projecten waarin STRP haar kennis, ervaringen en ideeën deelt en kunstenaars, publiek en maatschappij uitdaagt deze mentaliteit te delen. We organiseren projecten voor onder andere kinderen, jongeren, ouderen, studenten en professionals in een vorm die bij hun past en waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. En soms in een opzet waarin we hen samenbrengen. STRP SHARE staat voor actief denken door te doen, en leren door te delen.

Kids

Met het ervaren van de mogelijkheden van creatieve technologie kun je niet vroeg genoeg beginnen. STRP KIDS bezoekt basisscholen. Via lessen kunnen kinderen spelenderwijs leren over kunstzinnige toepassingen van technologie. Leerlingen ontwerpen robots en machines, experimenteren met digitale media en ontdekken hoe je technologie naar je eigen creatieve hand kunt zetten. STRP KIDS is een lesprogramma op maat. Het aantal lessen en eventuele aansluiting op eigen lessen of thema’s zijn altijd bespreekbaar.

School

STRP SCHOOL is het programma voor groepen tijdens STRP events zoals STRP Biënnale. Doelgroepen zijn leerlingen en studenten (primair onderwijs, BSO, voortgezet onderwijs, MBO en HBO) en docententeams. Een programma bestaat uit een levendige rondleiding door een expositie en een aanvullende presentatie of workshop voor meer verdieping. STRP SCHOOL verzorgt ook lessuggesties die docenten zelfstandig kunnen uitvoeren zodat het bezoek van leerlingen nog betekenisvoller wordt.

Senior

De programma’s en projecten van STRP SENIOR brengen kennis en kunde van jong en oud bij elkaar in de overtuiging dat iedere deelnemer iets kan delen, iets kan leren en dat in samenwerking verrassende resultaten kan laten ontstaan. Het programma gaat altijd uit van twee pijlers: creativiteit; van beeldend tot muzikaal, en techniek/technologie; van ambacht tot hightech.

Workshops

STRP organiseert workshops op maat voor evenementen en scholen, bijvoorbeeld tijdens een projectweek. In iedere workshop staat een (vernieuwende) technologie of techniek centraal, waar deelnemers over leren door te doen. Denk aan virtual reality, robotica, elektronica, animatie, mechanica. Onderwerpen die STRP altijd vanuit een creatieve invalshoek benadert, want het is niet alleen zinvol om hier kennis over te hebben, maar ook hoe je dit op je eigen manier kunt inzetten. Alle workshops kunnen op maat worden georganiseerd qua groepsgrootte en duur.

Studio

In de opmaat naar iedere STRP Biënnale organiseert STRP een bijzonder project waarin verschillende groepen, denk aan studenten, bedrijven, ouderen en professionals, samenwerken aan een project dat tijdens STRP Biënnale wordt geëxposeerd. STRP stelt dat leeftijd of opleiding er niet toe doen, zolang er een gedeelde passie is voor een onderwerp en een deelnemer iets wil leren en delen. Juist door uiteenlopende groepen en high- en lowtech bij elkaar te brengen kunnen er waardevolle en verrassende inzichten ontstaan. STRP STUDIO biedt jonge makers, studenten en liefhebbers een podium tijdens STRP Biënnale naast de meer gevestigde (internationale) kunstenaars.

Future Cities

In September 2018 zijn de eerste MBO opleidingen met masterclasses rondom het thema Future Cities gestart. Deze masterclasses van kunstenaars Dries Depoorter, Polymorf en A/BZ (Afdeling Buitengewone Zaken) worden georganiseerd in aanloop naar het tweedaags Future Cities festival dat voor en door MBO’ers wordt georganiseerd in juni 2019.